NEWS

Cito, de bekende ontwikkelaar van toetsen, examens en meetinstrumenten, heeft het Bredase The Communication Company (TCC) in de arm genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe imagocampagne.

Serge Hoek, Manager Klant & Markt: “Veel mensen kennen Cito van oudsher van de bekende Cito-toets, nu Centrale Eindtoets geheten. Maar we doen veel meer! Van het ontwikkelen van prototypes en het maken van de examens voor het voortgezet onderwijs tot het leerlingvolgsysteem voor PO en VO en examens voor bedrijven en beroepsverenigingen. We geloven in de kracht van objectieve gegevens die laten zien wat mensen in hun mars hebben, waarmee we leerkrachten ondersteunen en leerlingen vooruithelpen.”

Cees Faes, CEO van TCC, sluit zich hierbij aan: “In de nieuwe campagne staat het ondersteunende karakter van Cito centraal; Cito levert een constructieve bijdrage in de vorm van toetsing en examinering aan de persoonlijke ontwikkeling van veel meer mensen dan je denkt. Van leerkrachten en leerlingen tot professionals in het bedrijfsleven en nieuwe Nederlanders ongeacht leeftijd, niveau of achtergrond. De eerste uitingen, die zowel in print als online ingezet gaan worden, zijn inmiddels een feit en er komt meer moois aan. Zo ondersteunt TCC op haar beurt Cito weer en gaan we samen voor krachtig onderwijs!”

SIMPLE IDEAS WORK THE HARDEST

Daar weet Bram Verbogt alles van, neem dus contact met hem op als je ook toe bent aan een campagne die echt beter verkoopt.

Mail nu

Bram Verbogt

Business Director